Ανασχεδιασμός Eshop

Δύο διαφορετικές εμφανίσεις για την αρχική σελίδα.

1

Case Study

Πρώτη εμφάνιση για αρχική σελίδα. Σχεδιασμένη σε Illustrator.

2

Case Study

Δεύτερη εμφάνιση για αρχική σελίδα. Επίσης σχεδιασμένη σε Illustrator.

NEW DESIGN
MODERN
FRESH

hopefully many more to come